Przeprawy promowe

 

Przeprawy promowe to atrakcja dla dzieci

Przeprawy promowe na Dunajcu to często ciekawa atrakcja dla turystów odwiedzających okolice Jeziora Rożnowskiego. Zwłaszcza małym dzieciom dostarczają wiele radości. Jeden z promów kursuje pomiędzy Wytrzyszczką i Topiem, drugi pomiędzy Czchowem a Piaskami Drużkami. Mając chwilę wolnego czasu warto skręcić z drogi Brzesko-Nowy Sącz i urozmaicić dziecku wycieczkę po regionie. Jesteśmy pewni, że taka atrakcja będzie dla nich niezwykłą przygodą, której nie zapomną na długo.

Przeprawa promowa Czchów – Piaski Drużków.

Czynny codziennie od 6 do 22, kursuje co 15 min.
Nośność 1,5 tony.
Może zabrać jednorazowo 20 osób, dwa samochody osobowe.
Czas przeprawy 2-3 min.
Droga dojazdowa od strony Czchowa nie jest remontowana. Możliwość przejazdu do drogi Brzesko-Nowy Sącz przez zaporę na Jeziorze Czchowskim.

Przeprawa promowa Czchów – Piaski Drużków.

Przeprawa promowa Wytrzyszczka – Topie.

Przeprawa promowa Wytrzyszczka – Topie.

Czynny codziennie od 5 do 21, kursuje co 15 min.
Nośność 5 ton.
Ze względu na ładowanie akumulatorów prom nieczynny w godz. 12-13.
Napędzany elektrycznie.
Czas przeprawy 2-4 min.
Może zabrać jednorazowo 3 samochody osobowe.

Regulamin dla korzystających z przeprawy promowej.

1. Korzystający z przeprawy promowej winni bezwzględnie przestrzegać niniejszych przepisów porządkowych i stosować się do zaleceń przewoźnika.
2. Pojazdy oczekujące na przeprawę winny zatrzymywać się przed znakiem drogowych zakazu „Wjazd na prom” w kolejności w jakiej jechały, tak aby nie utrudniać przejazdu pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów opuszczających prom.
3. Wjazd i wejście na prom może nastąpić za zgodą i na znak dany przez przewoźnika.
4. W pierwszej kolejności na prom wjeżdżają pojazdy wielośladowe i dopiero po zabezpieczeniu tych pojazdów klinami mogą być wprowadzane pojazdy jednośladowe, zwierzęta gospodarcze a na końcu wchodzą piesi. Opuszczanie promu odbywa się w odwrotnej kolejności.
5. Pasażerowie pojazdów przed wjazdem na prom winni te pojazdy opuścić. Kierujący pojazdami po wprowadzeniu pojazdów na prom również winni je opuścić. Silniki pojazdów powinny być zgaszone a pojazdy zabezpieczone hamulcami postojowymi.
6. Pasażerowie winni zajmować miejsca przeznaczone dla nich. Niedopuszczalne jest przebywanie osób pomiędzy pojazdami znajdującymi się na promie a także na stanowiskach obsługi promu.
7. Kierujący pojazdami zaprzęgowymi po zabezpieczeniu wozu na promie zobowiązani są wyprząść konie i przez cały czas przejazdu promu przetrzymywać je za uzdę. Zwierzęta gospodarskie w czasie przeprawy powinny być przetrzymywane na postronkach.
8. W czasie przeprawy zabranie się przebywania w pojazdach lub na pojazdach za wyjątkiem obłożnie chorych , obsługi medycznej karetek pogotowia ratunkowego, jeżeli stan chorego wymaga stałej kontroli oraz obsługi pojazdów policji przewożących osoby konwojowane.
9. Większe grupy zwierząt gospodarskich a także zwierzęta płochliwe lub w inny sposób niebezpieczne dla otoczenia winny być przeprawiane oddzielnie.
10. Osoby nietrzeźwe mogą być przez przewoźnika niedopuszczone do przeprawy.
11. W szczególnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub żeglugowych np. wysoki stan wody, silny wiatr, spływ kry, ograniczona widoczność i inne przewoźnik ma prawo i obowiązek wstrzymać przeprawę.