Most stacha

 

Wyjątkowa i rekordowa budowla

Most Stacha jest rekordową kamienną budowlą znajdującą się w Znamirowicach. Most został wzniesiony nad głębokim jarem w latach 70-tych XX wieku. Most i drogę budował własnoręcznie jeden człowiek – Pan Jan Stach, który podkreśla również wkład swojej żony w sukces końcowy.

Stosunkowo niewielki potok górski (charakter okresowy) płynący w dnie głębokiego jaru, przepływa pod mostem poprzez tunel sklepiony kolebkowo. Tunel ma wysokość ok. 3 m, a szerokość ok. 2 m. W celu zmniejszenia szybkości przepływu wody pod mostem, nachylenie koryta potoku przed tunelem jest zmniejszone, a za mostem następuje większy spadek. Takie rozwiązanie dodatkowo usuwa nadmiar wody stojącej w samym tunelu. Dodatkowe opory dla przepływającej wody, szczególnie po intensywnych opadach deszczu stanowią twarde skały fliszu karpackiego, z którego jest zbudowane koryto potoku. Obecnie sam potok jest długości ok. 1,5 km, a ujście ma w rozlewisku sztucznego Jeziora Rożnowskiego.

Wysokość budowli wynosi ok. 16 m, długość ok. 12 m, a szerokość 6 m. Most Stacha jest uważany na świecie za największy most kamienny zbudowany przez jednego człowieka. Pan Jan Stach pracę rozpoczął pod koniec lat 60-tych XX wieku. Po około 3 latach budowy most był już przejezdny.

Kamienne ściany po obu stronach mostu są poprowadzone na linii łuku, zapewniając konstrukcji odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Szerokość drogi szutrowej poprowadzonej przez most umożliwia swobodne mijanie się pojazdów. Brzegi drogi są zabezpieczone murkami o wysokości niecałego metra.

Most Stacha Tablica pamiątkowa fot. Most Jana Stacha 

Most Stacha od strony potoku.

Głównym powodem, dla którego Jan Stach zdecydował się wznieść tę imponującą budowlę był brak drogi dojazdowej do jego gospodarstwa, znajdującego się w pobliskim przysiółku Zapaść. Jedyny możliwy dojazd odbywał się przez drogę sąsiada, ten jednak zabronił Stachowi z niej korzystać. Powodem był konflikt osobisty Pana Stacha z sąsiadem. W związku z tym gospodarz wybudował własną drogę o długości ok. 500 metrów i skonstruował kamienny most nad jarem. Niezwykła determinacja Jana Stacha, który praktycznie samodzielnie wybudował ten przejazd, była szeroko omawiana i opisywana. Obecnie oprócz w pełni funkcjonalnej, uczęszczanej przeprawy mostowej o wysokiej nośności, most stał się znaną miejscową atrakcją, często odwiedzaną przez turystów. W planach jest umieszczenie przy moście tablicy lub nawet postumentu, z podstawowymi informacjami o niezwykłej konstrukcji.

Z Panem Janem mieliśmy możliwość pierwszy raz porozmawiać osobiście latem 2007 roku. Miał wtedy 89 lat, a spotkaliśmy go w trakcie pracy, gdy sam wykonywał drobne prace konserwacyjne przy moście. Okazał się osobą bardzo sympatyczną, skromną i komunikatywną. Chętnie opowiadał o swoim osiągnięciu budowlanym, co go skłoniło do tego, z jakimi problemami się borykał.

Most Stacha znajduje się po prawej stronie drogi z Tęgoborza do Znamirowic. Jadąc samochodem należy zjechać z głównej trasy Nowy Sącz – Brzesko w miejscowości Tęgoborze – boczną drogę wskazuje drogowskaz do Znamirowic. Droga początkowo prowadzi blisko brzegu Jeziora Rożnowskiego, a następnie oddala się wspinając się na pobliskie wzgórza. Dojeżdżamy do Znamirowic, mijamy dobrze oznakowany zjazd do Yacht Clubu PTTK. Po kilkuset metrach droga asfaltowa wychodzi z lasu na przestrzeń widokową. Na ostrym zakręcie w lewo od drogi głównej odchodzi w dół utwardzona droga szutrowa. Tutaj warto pozostawić samochód i udać się w kilkuminutowy spacer drogą polną kierując się cały czas w dół wzdłuż lasu. Po ok. 200-tu metrach wędrówki dochodzimy do celu. W okolice mostu prowadzi również niebieski szlak turystyczny.

Źródło informacji: Serwis www.pogorza.pl