Tag Archives: Podkowiec

Podkowiec ma gust! Korona Pogórzy na Pogórzu Wiśnickim i na zamku w Nowym Wiśniczu

1 kwietnia 2017 r., godz. 18:00, wręczymy medale Złotego Podkowca i wyróżnienia Znak Jakości Kraina Podkowca na sali balowej zamku w Nowym Wiśniczu. Pod dachem zamku i w jego piwnicach mieszka wyjątkowy nietoperz – podkowiec mały. To dzięki niemu przeprowadzono 30 remontów obiektów w południowej Polsce za kwotę ponad 5 mln złotych. Teraz podziękujemy osobom i instytucjom, które do tego się najbardziej przyczyniły. Podkowiec mały bytuje również w okolicach Jeziora Rożnowskiego np. w beluardzie w Rożnowie, rez. Diable Skały w Bukowcu, Skamieniałym Mieście, w kościołach w Paleśnicy, Bruśniku, Ujanowicach, Kamionce Małej, Łososinie Górnej.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Właśnie zostały zakończone prace przy montażu „skrzyń” na poddaszu zamku, w których mogą schronić się podkowce. A już wkrótce przeprowadzimy prace w podziemnych korytarzach. Pokazujemy, że wyjątkowe zabytki przyciągają wyjątkowe nietoperze.

Podkowiec mały w okolicy Jeziora Rożnowskiego

Chiropterolodzy z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia w obecności naukowców z Vincent Wildlife Trust www.vwt.org.uk – zasłużonej w Wielkiej Brytanii i Irlandii organizacji zajmującej się ochroną przyrody, zakończyli coroczne, letnie monitorowanie koloni nietoperzy na terenie Krainy Podkowca. Z ramienia Vincent Wildlife Trust w badaniach brali udział Dr Henry Schofield – Conservation Programme Manager (UK), Colin Morris – Nature Reserves Manager (UK), oraz Ruth Hanniffy – Projects Support Officer (IRL), kierownikiem polskiej grupy chiropterologów był Prezes PTPP „pro Natura” Rafał Szkudlarek. Uczestnicy spotkania zajmowali się m.in. monitorowaniem adaptacji kolonii nietoperzowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego oraz badaniem liczebności kolonii podkowca małego w Wierchomli Wielkiej w Beskidzie Sądeckim. Wizyta gości zagranicznych jest zwieńczeniem tegorocznych letnich prac w ramach projektu „Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce”. W ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000060, LIFE PODKOWIEC+ naukowcy kontrolują działania mające na celu ochronę populacji zagrożonych nietoperzy, w szczególności podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego, oraz tworzone są warunki do wzrostu ich liczebności.

Kiedy chiropterolodzy z PTPP „pro Natura” rozpoczynali badania w latach 90-tych zlokalizowali w Polsce tylko jedną kolonię rozrodczą podkowca małego w cerkwi w Jaworkach. Od tego czasu przeprowadzono wiele remontów, zamontowano setki adaptacji, aby nietoperze miały odpowiednie warunki bytowania. Dzisiaj żyje na terenie Krainy Podkowca ponad 10 tyś. osobników. Kraina Podkowca to obszar ciągnący się wzdłuż południowej granicy Polski, obejmuje Sudety, Karpaty, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

W ramach tegorocznych badań terenowych kolonie podkowca małego w okolicy Jeziora Rożnowskiego zanotowano w Rożnowie, Domosławicach, Paleśnicy, Bukowcu, Bruśniku, Kamionce Małej, Ujanowicach, Jaworznej.

Nastawienie do ochrony nietoperzy jest coraz lepsze, a to m.in. za sprawą prowadzonej przez chiropterologów od 1996 r. akcji remontowania świątyń. – To, że dzięki nietoperzom remontuje się różnego rodzaju świątynie zaczęło bardzo mocno przemawiać do ludzi. Uświadamiamy ludziom, że ten zwierzak jest pożyteczny – mówi Rafał Szkudlarek. – Obecnie podejście do tych zwierząt się zmienia. Czasami jest to bardzo sympatyczne, kiedy ludzie pytają o nie, sami chcą je mieć. Oczywiście, czasami zdarzają się duże skrajności, jednak tego negatywnego podejścia jest już coraz mniej – dodaje prezes Towarzystwa „pro Natura”.

Więcej na temat Krainy Podkowca na stronie www.podkowiecplus.pl.
O działaniach Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “pro Natura” przeczytasz na stronie www.pronatura.org.pl.
O realizacjach Vincent Wildlife Trust dowiesz się ze strony www.vwt.org.uk.

Fot. Rafał Szkudlarek
Tekst Piotr Firlej