Tag Archives: beluarda

Doprowadzamy beluardę w Rożnowie do porządku

Zapraszamy 27 października 2012 r. o godz. 9:00 na akcję „Beluarda w Rożnowie – wyjątkowa atrakcja, dlatego taka akcja”, w czasie której zrobimy porządek ze śmieciami wokół i na terenie „zamku dolnego”. Rożnów pod względem historycznym, architektonicznym, przyrodniczym jest perełką doliny Dunajca i całego Pogórza Karpackiego. Znajdują się tutaj: ruiny zamku Zawiszy Czarnego, fragment systemu bastionowego wybudowanego przez Jana Hetmana Tarnowskiego (zamek dolny), okazały dwór Stadnickich, kościół z początku XVIII w., zapora w przełomowym odcinku Dunajca pomiędzy zalesionymi wzgórzami: Ostrą Górą i Łaziska.

Renesansowa twierdza w Rożnowie

To niewątpliwie obiekt godny uwagi. Budowle tego typu są raczej mało charakterystyczne dla tej części Europy. Beluard to budynek wzniesiony na planie pięcioboku o trzydziestometrowej osi. Ściany z ciosanego kamienia mają 3 metry grubości. Całość pokryta jest kamienną kopułą. Po zewnętrznej stronie na jednym z naroży wyrzeźbiono brodatego mężczyznę trzymającego odciętą głowę Turka. Na drugim narożu widnieje herb fundatora budowli. Beluard to tylko część całego bastionu.