Daily Archives: 27 stycznia 2015

Hymn o Jeziorze Rożnowskim

Pewnie mało kto o tym wie, ale jest taka pieśń pt. Jezioro Rożnowskie. Autorką piosenki jest wybitna Sądeczanka – Bronisława Szczpaniec. Właśnie tej postacie poświęcony jest ostatni projekt Stowarzyszenia Wczoraj Dziś Jutro. Efektem kilkumiesięcznej pracy jest śpiewnik z piosenkami Bronisławy Szczepaniec, zakładka internetowa na stronie stowarzyszenia a także wkrótce dostępna aplikacja na telefony komórkowe. Czytaj więcej na stronie Stowarzyszenia Wczoraj Dziś Jutro www.wczorajdzisjutro.pl.

Melodia hymnu o Jeziorze Rożnowskim.

Jezioro Rożnowskie
mel. A. Brzeska
sł. B. Szczepańcowa

1. Na modrej jeziora toni w krąg,
Srebrzyste księżyca blaski drżą,
Mrok tuli rozgwary lasów, łąk,
Gwiazd roje tysiące iskier ślą.
Cicho to plusk jeziora fal,
Cicho to księżyc rzucił ścieżkę w dal,
Cicho Zawiszy hasło niesie wiatr,
Cicho przez czasu dal do naszych watr.
Słowo Zawiszy.

2. Tak cicho, że słyszę, jak drży mgła,
Jak błyszczy w gałązkach rosy łza,
Jak płynie myśl nasza, hen do gwiazd,
Jak gaśnie złocistej iskry blask.
Marzeń zakwita cudny kwiat.
Lepszy budujmy w koło życia ład.
Zanim chór ptasząt zbudzi słońca świt,
W pieśni ożyje znów rycerski mit.
Słowo Zawiszy.